webinar register page

Webinar banner
OboDigI4.0 - Ensimmäisen teollisuusrobotin hankinta
OboDigI4.0 hankkeen robotiikka-osion toisessa webinaarissa pureudumme teollisuusrobotiikkaan aivan perusasioiden pohjalta. Tavoitteena on että kuulija saa hyvän peruskäsityksen tämän hetken teollisuusrobotiikan mahdollisuuksista, sekä myös haasteista joita se tuo mukanaan.

Apr 6, 2022 01:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mika Billing.